Hendoweg 3, 9101 PC Dokkum

Bestuur, directie en beheer

Aan het Bedrijvencentrum Dokkum zijn een bestuur, directeur, facilitair beheerder en een contactpersoon verbonden.

Bestuur:

Voorzitter: dhr. H. Raadsma namens de aandeelhouders
Secretaris: dhr. E. Hekstra namens de Vereniging voor Handel en Industrie Dokkum en Omgeving (H&I)
Bestuurslid: dhr. P. Braaksma namens de Gemeente Noard East Fryslân


Directeur:
Dhr. H. Geursen
T 06 5355 5369

Facilitair Beheerder:
Martin van Kammen
T 06 5183 9045