Hendoweg 3, 9101 PC Dokkum

Bestuur, directie en beheer

Aan het Bedrijvencentrum Dokkum zijn een bestuur, directeur, facilitair beheerder en een contactpersoon verbonden.

Bestuur:
Voorzitter:   dhr. H. Raadsma    - namens de aandeelhouders
Secretaris:  dhr. E. Hekstra       - namens Vereniging voor Handel en Industrie Dokkum en Omgeving (H&I)
Bestuurslid: dhr. J Boerema,     - namens de Gemeente Noardeast-Fryslân

Directeur:
Dhr. H. Geursen
T 06 53555369

Facilitair beheer:
Henk Vellinga

Beheerder:
Geke Rozema
T 06 31243643