Hendoweg 3, 9101 PC Dokkum

Bestuur, directie en beheer

Aan het Bedrijvencentrum Dokkum zijn een bestuur, directeur, facilitair beheerder en een contactpersoon verbonden.

Bestuur:
Voorzitter:   dhr. H. Raadsma    - namens de aandeelhouders
Secretaris:  dhr. E. Hekstra       - namens Vereniging voor Handel en Industrie Dokkum en Omgeving (H&I)
Bestuurslid: dhr. P. Braaksma,  - namens de Gemeente Dongeradeel

Directeur:
Dhr. H. Geursen
T 06 53555369

Facilitair beheer:
Henk Vellinga

Contactpersoon:
Martine Borstlap-Anjema
T (0519) 296075 of 06 46833364